Ahir al matí vàrem tenir la sort de disfrutar d’una taula rodona al voltant de la “Transformació Digital i nous models de negoci”. Un matí de juliol en el que vàrem exercitar la ment gràcies a dos ponents d’excepció i un públic molt motivat que va fer possible un diàleg obert i estimulant.
De les moltes idees que han sortit avui a la taula,  em quedo amb les següents:
En Pere Aragonès, presidint la taula rodona, va introduir la jornada amb un apunt molt rellevant: la transformació digital és un fenomen d’impacte transversal. Una transformació que no afecta únicament a sectors econòmics emergents de l’economia catalana com pot ser el de desenvolupadors d’aplicacions mòbils o videojocs, sinó que canvia els paràmetres de producció i l’estructura del mercats a totes les economies occidentals.
La Mar Alarcon, CEO i fundadora de SocialCar, ha plantejat la necessitat de simplificar l’Administració i, de manera més general, els conceptes més bàsics relatius al desenvolupament de l’activitat econòmica. L’empresa es dedica des de fa més de quatre anys al lloguer de vehicles entre particulars. Què són els 100.000 usuaris de la seva comunitat que es lloguen el vehicle entre ells? Empresaris? Consumidors? Sembla que els funcionaris de l’Agència Tributària no ho tenien gens clar quan SocialCar va iniciar la seva activitat, fet que va suposar uns costos de gestió considerables pels seus usuaris a l’hora de complir amb les seves obligacions tributàries. Fins al punt que SocialCar es va arribar a plantejar si calia oferir serveis de gestoria als seus usuaris: la mostra més evident que cal una profunda reforma del nostre marc tributari i administratiu. Serem capaços, ara que estem construint una nova hisenda, de proposar un sistema de tributació molt més simple per la majoria de contribuents i que incentivi l’activitat econòmica del conjunt d’agents, cada vegada menys parametritzable i més flexible? 
En Genís Roca, president de RocaSalvatella, en un exercici intel·lectual que poden fer poques persones amb solvència, va començar parlant de transformació digital per acabar reflexionant sobre geopolítica. La transformació digital no és un canvi tecnològic sinó sobretot cultural. Les noves tecnologies han empoderat consumidors i usuaris de tal manera que el principal avantatge competitiu  de moltes noves empreses és el seu sistema de valors. No és potser aquesta una de les raons per les quals molts usuaris prefereixen formar part d’una comunitat d’usuaris que no pas ser simples clients? Les tecnologies de la informació i la comunicació empoderen usuaris i ciutadans i qüestionen el sistema establert però…com passarem d’aquest qüestionament a una redistribució real del poder? Per en Genís els canvis no seran ni immediats ni fàcils, i requeriran agrupacions d’interessos que potser avui en dia no estan representats en les institucions socials clàssiques (sindicats, patronals, partits polítics…) però que s’hauran d’acabar expressant d’alguna manera o altra. Serem prou flexibles i sensibles com a societat per donar veu a aquestes noves expressions?
La jornada d’ahir evidencia que la transformació digital suposa un canvi de paradigma del què entemem per empresa, activitat econòmica i, fins i tot, ciutadania. O bé som capaços des d’Europa de saccejar amb valentia, rapidesa i sense prejudicis les nostres estructures polítiques i institucionals o els nostres governs es convertiran amb espectadors inoperants davant d’aquestes noves realitats.