Una de les coses bones que tenen les vacances és tenir temps per parar atenció a totes aquelles coses que no et pots mirar durant l’any. Encara que puguis fer-ho amb un 1 per 1000 de les coses que has dit que faries, ja és prou satisfactori. Jo, personalment, he disfrutat fent un cop d’ull a la última ónada d’enquestes del Baròmetre d’Opinió Pública del CEO. Els resultats d’aquesta enquesta, sense necessitat d’analitzar les microdades, ofereixen moltíssima informació que tinc la intuició que està clarament infraconsultada pels partits i analistes diversos.

Els resultats et permeten conèixer molta informació segmentada pel record del vot autonòmic – en funció del que diuen que han votat a les últimes eleccions catalanes del 2006 – i he volgut parar especial atenció en la que ens aporta sobre la gent que diu que ‘no va votar’. Un col·lectiu força significatiu esdadísticament si tenim en compte que representa gairebé al voltant d’un quart dels 2000 enquestats. Són més aviat independentistes desencantats? Decepcionats amb el sistema de partits catalans? Una breu repassada, de traç gruixut, relativitza molts dels tòpics que corren avui en dia…

1. En primer lloc, en la seva majoria, els abstencionistes estan força menys preocupats que la mitjana de votants pels conflictes polítics entre Catalunya i Espanya. De fet, entre aquest col·lectiu el percentatge dels qui pensen que un dels principals problemes que tenim és l’excessiu nacionalisme català és més del doble que pel total d’enquestats. En canvi, estan lleugerament més preocupats que la resta pel funcionament de l’economia i l’atur. Mostren una major preferència pel PP – i menor pels altres partits – com a alternativa que podria donar resposta a aquests problemes que el total dels enquestats. En canvi, tampoc hi mostren una especial simpatia o proximitat al PP!

2. Sorprenentment no és un col·lectiu més insatisfet que la resta amb l’actual classe política i el comportament dels partits. De fet, la seva valoració de la situació política actual és millor que la del col·lectiu d’enquestats. No es percep una major preocupació que a la mitjana per la corrupció política o el comportament dels partits.

3. Ara bé, el seu interès per la política si que és força menor que per la resta d’enquestats. Gairebé un quart d’aquest col·lectiu mai o gairebé mai parla de política amb el seu entorn, un percentatge força més alt que el 15% que fan el mateix pel total d’enquestats. La informació política els hi ve més a través de TV – amb un 9% de share superior que la resta a Tele 5 i Antena 3 -, internet i del ‘boca-orella’ que a la resta; i molt menys informats a través de premsa o ràdio del que ho fa la resta.

4. Sobre la confiança que li mereixen les institucions que ens governen, no mostren una preferència especial cap als governs locals, la Generalitat o l’Estat – a diferència del que es podria pensar -. Els suspenen amb gairebé idèntica contundència – al voltant del 4 sobre 10 de mitjana – que el total d’enquestats.

5. Pel que fa a l’eix esquerra-dreta no mostren un biaix significatiu, en general se saben situar força menys que la resta. Però en canvi si que se senten notablement més espanyols que el col·lectiu de votants. Creuen més majoritàriament que Catalunya ja ha assolit unes cotes d’autogovern suficients i donen molt més pes a les eleccions al Congrés de Diputats respecte la resta d’eleccions.

6. Hi predominen molt més que a la resta els aturats i els estudiants, solters i sense fills, amb una presència també més nombrosa de persones amb nivell de formació secundària però no universitària, però en principi no s’observa cap biaix significatiu pel que fa al nivell de vida.

No són un col·lectiu de decepcionats, o orfes polítics, simplement són neutres o indiferents respecte la política catalana. No està especialment content amb els polítics però és que tampoc n’espera res. Gairebé una quarta part diuen que amb tota seguretat no tornarà a votar a les catalanes – un percentatge 10 vegades més gran que la resta -. Algú podria quedar-se tranquil amb aquests resultats. A mi certament em preocupa aquesta alienació perquè vol dir que hi ha un col·lectiu força nombrós de gent que no és que estigui enfadat, sinó que és impermeable a la política catalana. I la indiferència, crec, és el pitjor dels mals…