Cal felicitar-nos per l’important acte d’unitat i fermesa que es va mostrar ahir denunciant l’incompliment de l’Estatut en matèria de finançament. Podríem discutir si el protagonisme d’un partit o d’un altre ha estat massa gran o massa petit, però al meu entendre aquests aspectes són secundaris des d’una perspectiva de país.

Una altra reflexió destacable és la que feu el Conseller Castells. Com mostren les seves declaracions, amb quina autoritat l’Estat pot demanar el compliment de les lleis si n’incompleix la primera a Catalunya que és l’Estatut ? Jo faria un pas més enllà: amb quina autoritat el Govern Espanyol pot obligar als ‘seus ciutadans’ a pagar impostos si quan els interessa vulneren legislació bàsica ? I no em refereixo a la capacitat jurídica de l’Estat ni a les obligacions tributàries inalienables de qualsevol resident a l’Estat Espanyol, em refereixo a un concepte d’autoritat moral i/o legitimitat del Govern Espanyol.

Una legitimitat certament encara més tocada quan, per una banda exigeix un major compliment fiscal – com en qualsevol estat democràtic – però per l’altra incorre en la il·legalitat per no corregir – encara que sigui lleugerament – la discriminació sistemàtica i reiterada que s’imposa a alguns dels ‘seus ciutadans’ que resideixen en alguns ‘territoris’ – com Balears, Catalunya o el País Valencià -. No estem parlant de si el model proposat és més o menys vàlid o acceptable, sinó que l’Estat vulnera el principal marc legal de Catalunya sense donar cap tipus d’explicació.

Jo mai m’he sentit espanyol, però em volia creure – ingenu de mi! – que vivia en un Estat de Dret o que, si més no, algú s’esforçava per fer-ho veure. La vulneració de la llei és un precedent perillós. El 1899 ja hi va haver l’anomenat tancament de caixes. Els precedents foren uns pressupostos públics restrictius i un augment significatiu dels imposotos.

La situació i el context no són els mateixos, però la perpetuació d’aquest model està portant el model autonòmic, i en concret el de la Generalitat, cap a una situació d’insostenibilitat financera írreversible. El Govern de l’Estat sap que els ciutadans trucaran a la porta de la Generalitat quan la Sanitat o l’educació no funcioni o les empreses no rebin el suport esperat. Potser seria hora de fer un gest clar i contundent per a que les catalanes i els catalans no s’equivoquin de porta.