El passat divendres 10 de maig va començar la campanya per les eleccions europees. Cal admetre que malauradament la participació en aquests comicis ha anat caient i actualment se situa en unes cotes tant baixes. De fet, en 40 anys ha baixat en 20 punts la participació, del 62 per cent del 1979 al 42 per cent dels més recents el 2014. En aquest post no vull entrar a analitzar les causes d’aquesta baixa participació – en les que probablement ens posaríem d’acord – sinó a donar motius de perquè ens interessa revertir-la. En aquesta línia treballen campanyes com “I choose Europe” per animar a la participació dels joves en els comicis europeus, en la que també ens hi hem adherit des de l’Assemblea Europea de les Regions (AER).

I és que parlar d’Europa és parlar del futur de tots, ja que les institucions europees decideixen moltes coses que determinen el nostre model de benestar i acaben afectant el nostre dia a dia.

Determinen el nostre model de benestar en temes tant importants com per exemple les polítiques socials, la fiscalitat o el model laboral que volem. En referència a les polítiques socials, com deia en Jordi Solé al debat celebrat a Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio, necessitem una unió social i posar les polítiques socials al centre de la UE ja que cal tenir molt present que un 22’5% d’europees i europeus estan per sota el llindar de la pobresa.

També necessitem una Europa fiscalment més unida, ja que actualment la UE no intervé directament en el disseny dels impostos i hi ha problemes globals, com per exemple el medi ambient o la deslocalització de bases fiscals accentuada amb el procés de creixent digitalització de la nostra economia i societat (en parlava en aquest post fa uns mesos), que necessiten una resposta fiscal conjunta.

Finalment, per acabar els exemples de com Europa determina el nostre model de benestar, necessitem un marc europeu de relacions laborals que vetlli per un treball digne i garanteixi l’ocupabilitat de les persones, ja que el Fons social europeu, com a principal instrument de creació d’ocupació s’ha demostrat insuficient en aquest sentit. Fa uns mesos també compartia algunes reflexions en aquest post sobre la importància de la proposta de pressupost comunitari pel període 2021-2027.

I és que, de fet, no només estem dibuixant el futur sinó que les institucions europees acaben afectant el nostre dia a dia. En aquest sentit, vull recordar que el Parlament Europeu és l’única institució europea escollida per sufragi universal i directe, per tant, és l’única en la que els ciutadans podem decidir qui ens representa. Enguany, indirectament, també estem escollint el president de la Comissió Europea, ja que serà la segona vegada que el president de la Comissió Europea serà el candidat del grup majoritari que surti de les eleccions del 26 de maig.

A més, aquests grups parlamentaris conformen majories i escenaris de poder, que tenen incidència directa en les normes que emanen de les institucions comunitàries. Ja que, per exemple, el Parlament Europeu, juntament amb el Consell de Ministres, confeccionen i elaboren bona part de les nostres normes. Concretament, de la UE en depèn un 80 per cent de la legislació. Exemples de la normativa aprovada pel Parlament europeu i que afecta el nostre dia a dia d’aquest 2019 serien el reglament de protecció de les persones pel que fa al tractament de dades personals per les institucions, òrgans i organismes de la UE, la política pesquera comuna de la UE o la directiva relativa al foment de l’ús d’energia procedent de fonts renovables.

Tenint en compte la importància d’aquestes eleccions i aprofitant que aquest 28 d’abril, a les eleccions generals, hem batut un rècord de participació crec que el 26 de maig també ho hem de tornar a aconseguir. Com diu en Pere Aragonès, “ens volen enfadats i tristos; els hem de contestar amb determinació i somriures. Perquè el nostre somriure és la seva derrota”.

Com a catalans tenim l’opció de votar una força política d’esquerres amb voluntat transformadora que incideixi en una legislació més justa per tothom, la candidatura “Ara Repúbliques” que es presenta per la defensa de la llibertat, els drets nacionals i socials, i contra la involució democràtica.

La coalició “Ara Repúbliques”, encapçalada per Oriol Junqueras, vol ser la candidatura dels veritables europeus i republicans i s’aliarà amb totes les forces progressistes que treballin per ampliar els drets civils i les llibertats públiques, millorar la distribució de la riquesa, construir una societat més cohesionada i una UE més democràtica i transparent, avançar cap a la igualtat d’oportunitats, i apostar per una economia més dinàmica i innovadora. És a dir, és una opció de país amb vocació global. Votar Oriol Junqueras és, de fet, la única opció de votar un president de grup polític europeu (Aliança Lliure Europea) que defensa explícitament el dret a decidir dels catalans i de tots els pobles d’Europa al seu grup parlamentari.

Aquest 26 de maig no ens podem quedar a casa, hem d’aconseguir que el nostre model de república es faci efectiu a tot Europa, que aquesta sigui més catalana. Com diu Junqueras, “cal seguir treballant per continuar guanyant i defensant els drets i les llibertats de Catalunya i de tots els seus ciutadans.”