El passat 13 de desembre ens va deixar l’economista Paul Samuelson, guardonat amb un Premi Nobel el 1970. Un fet rellevant no només per haver estat un dels economistes més influents del s.XX sinó per l’absoluta vigència de la seva obra en una conjuntura com l’actual.

A part de les seves valiosíssimes aportacions en el camp de l’economia pública, internacional i els models de comportament del consumidor, Samuelson se’l pot considerar un dels pares de l’economia neoclàssica moderna. Fou capaç de sintetitzar, des d’una perspectiva analítica i no dogmàtica, els principis neoclàssics – més liberals – amb els principis keynesians – més favorables a la intervenció pública -. Potser el que resumeix d’una manera més clara el seu pensament econòmic es resumeix en una frase d’un recent article seu publicat a EL PAIS, on afirma, arran de les alternatives polítiques per a reactivar l’economia: ‘Karl Marx y Milton Friedman estan equivocats, cadascú a la seva manera, i cap dels dos pot acomplir prolongadament la promesa de sostenir estàndards de vida estables i creixents‘. Com afirmava Samuelson, demostrant que no només era insultantment intel·ligent sinó també molt llest: ‘Sóc eclèctic perquè la naturalesa i la realitat ho són’. Aquesta afirmació diu molt d’algú que va treballar tants anys aportant mètode i nous instruments matemàtics d’anàlisi a l’economia.

Si alguna lliço ens deixa Samuelson, doncs, és la necessitat de trobar respostes i noves formes d’analitzar una realitat – no només l’econòmica – cada vegada més complexa i rica en matisos. Les respostes meridianes a qüestions complexes ens tranquilitzen però no ens solucionen res a mig termini.

Tafanejar a la biografia d’aquest mestre també m’ha permès descobrir la seva vessant humana, certament interessant i que traspúa una humilitat admirable. Del seu article ‘Com em vaig convertir en un economista’ en destaquen tres frases que val la pena assenyalar.

1. ‘Afortuntat? Si. Tota la vida he estat al lloc adequat al moment adequat’

2. ‘Mai menystinguis la importància de trobar aviat a la vida aquella feina que per a tu és un joc. És el que pot convertir el sentiment de fracàs en un lluita satisfactòria’

3. I per acabar ‘sempre m’he sentit sobrerecompensat per fer una feina que per a mi era pura diversió’.