Sovint la política es fa per olfacte: la intuició i les percepcions subjectives acaben pesant força. Potser ha de ser així, però de vegades l’olfacte també falla: per aquesta subjectivitat i pel biaix que solen tenir les nostres ‘percepcions de cafè’. És per aquest motiu que trobo tant saludable fer un cop d’ull a les enquestes que es realitzen periòdicament. No són infal·libles i sovint el seu enfoc no sempre és neutral, però si més no segueixen un mètode i un cert rigor. El que més m’agrada de fer-hi un cop d’ull no és ratificar-me sobre el que diu l’opinió pública sinó al contrari: descobrir o intuir realitats ocultes o contraintuitives.
He fet un cop d’ull a l’informe de l’enquesta que va encarregar el diari PUBLICO entre 1.500 catalans, les dades de les quals se’n va fer ressò el passat 11 de setembre. I intentant buscar més enllà dels titulars – no menys importants per això – hi ha alguns indicis curiosos i/o força contraintuitius que crec que mereixen certa atenció (i ja comprendreu que pari especial atenció als resultats entre els enquestats d’Esquerra):
1. Artur Mas és el líder més ben valorat per part dels abstencionistes. Sorprententment uns abstencionistes que no semblen acompanyar-lo en perfil ideològic però que, en canvi, en fan una valoració més bona que de la resta de líders.
2. Pel que fa al sentiment d’identificació nacional també hi ha alguna sorpresa entre els independentistes. Entre els votants d’Esquerra, únicament el 42% dels votants enquestats se senten únicament catalans. El 54% se senten més catalans que espanyols (majoritàriament amb el 42%) o tant catalans com espanyols (únicament el 18%).
3. Una àmplia majoria dels enquestats (63%) són favorables a un major autogovern – ja sigui dins del marc autonòmic, federal o d’Estat independent – . Entre els votants d’Esquerra, el 46% són favorables a l’Estat independent mentres que el 52% preferirien o bé un estat associat en un marc federal espanyol o un major autogovern dins de l’actual marc autonòmic. Entre l’electorat d’Esquerra hi ha una vocació molt més clara per l’ampliació de l’autogovern que pel conjunt d’electors (98% vs 63%) però potser l’opció independentista no està tant consolidada entre l’electorat com alguns diuen.
4. Una altra sorpresa entre els sobiranistes…si ens pensàvem que la franja d’edat més procliu a un augment de l’autogovern eren els més joves, aquesta enquesta ens ho desmenteix. Els més favorables a més autogovern són les generacions que van viure la transició en plena joventut: entre els enquestats d’entre 45 i 59 anys el percentatge favorable a l’ampliacio de l’autogovern és el més alt (70% vs 63% pel conjunt d’enquestats).
5. L’únic partit on la majoria dels enquestats considera que el Nou Estatut és un mal Estatut són els del PP… Hi ha percepcions que estan molt consolidades…
6. Sobre les posicions que s’haurien de prendre davant d’una sentència desfavorable del Tribunal Constitucional, la major part dels votants és contrària a impulsar manifestacions, retirar el recolzament al Govern Espanyol, retirar els diputats catalans del Congrés o trencar relacions institucionals amb Espanya. Entre els enquestats votants d’Esquerra però, hi ha una majoria favorable a les dues primeres opcions.
7. I acabem amb la valoració sobre el nou acord de finançament. Hi ha més enquestats que el valoren com un bon acord que com un mal acord (33,7% vs 18,7%), però és alarmant el percentatge de gent que no ho sap i no té opinió (35,7%). Entre els enquestats votants d’Esquerra hi ha més gent que el valora com un mal acord que com un bon acord (39% vs 19%). Sorprenentment però, quan es fa una valoració més en detall la majoria d’aquest mateix col·lectiu (53%) consideren que ha estat molt o una mica més beneficiós que l’anterior. En canvi, entre els enquestats votants de convergència, la posició no és tant crítica (gairebé el mateix percentatge que el valoren com un mal o un bon acord) però en fan una valoració menys positiva (només el 49% consideren que ha estat molt o una mica més beneficiós que l’anterior). Deu ser, doncs, la major costum o tolerància a les millores gradualistes – dels votants de CiU respecte als d’Esquerra – que s’intueix tot i l’abrandament exercit per l’oposició.
Les estadístiques no són sagrades ni poden esdevenir la guia i el dogma per la presa de decisions polítiques. Fins i tot cal relativitzar moltes dades. Però caldria que, com a mínim, hi féssim un cop d’ull per evitar que l’olfacte ens jugués males passades…