Arran de la liquidació del 2009 del nou model de finançament hem tingut ocasió de valorar els seus resultats en el seu primer any d’aplicació. Després de fer una revisió de les xifres, podem concloure que el nou model de finançament suposa una millora respecte l’anterior. I això no suposa estar d’acord amb valoracions excessivament triomfalistes que s’han fet la darrera setmana que parteixen, en alguns casos, de càlculs no prou acurats. El nou model de finançament ha comportat un finançament addicional de 1.986 milions d’euros respecte el model anterior. Això suposa situar-nos per sobre la mitjana de finançament per càpita de les CCAA de règim comú. Si la mitjana és de 100, Catalunya se situaria el 2009 per sobre (102,3). Una millora tenint en compte que el més habitual els últims anys era que, mentre pagàvem molts més impostos per habitant, rebíem un finançament per càpita per sota de la mitjana del conjunt de CCAA.

Ara bé, el més important en qualsevol valoració és no perdre la perspectiva. Una millora pot ser més o menys bona sempre en funció de quins siguin els teus objectius. No podem oblidar que aquest finançament addicional només representa una reducció del dèficit fiscal de menys de l’1% del PIB català. Si recordem que les mateixes estimacions elaborades pel Ministeri d’Economia i Hisenda l’any 2008 consideraven que el dèficit fiscal català s’aproximava al 9% del seu PIB, no és gens estrany que considerem aquesta millora com a clarament insuficient per a corregir aquest desequilibri.

Probablement la correcció d’aquest desequilibri és l’aspecte en el que hi ha un consens més generalitzat i transversal a la societat catalana. La recerca d’una solució satisfactòria també exigeix grans dosis de realisme si no volem acabar fent-nos ‘trampes al solitari’. La millora obtinguda a l’últim acord de finançament no fou tant gràcies a que aquest fos més just a l’hora de redistribuir els recursos, sinó a l’aportació addicional de més de 9.000 milions d’euros de l’Estat al sistema de finançament de règim comú només per l’any 2009. Dubto que qualsevol govern espanyol tingui la capacitat de fer desemborsaments similars. O bé es dissenya de nou un sistema de finançament autonòmic – amb tots els costos polítics que això comporta – o bé Catalunya surt del règim de finançament comú i passa a tenir una relació bilateral amb l’Estat. I és que cada vegada s’estrenyen més els camins del mig…