Ahir a la tarda vam poder compartir una estona amb els companys de la Federació de cooperatives de treball de Catalunya i en va resultar una conversa molt estimulant. Són aquell tipus de converses en les quals, t’interessa tant el tema i t’hi sents tant a gust, que acabes pensant en veu alta al parlar. I, com és esperable, en vam aprendre algunes coses prou importants com per arribar a pensar que el cooperativisme – sobretot a partir dels seus valors – esdevé un dels fars que ens poden il·luminar en aquesta crisi boirosa i de durada sembla que indefinida. A través de la conversa amb els responsables d’una federació que agrupa més de 40.000 associats en vam poden extreure algunes lliçons interessants:

1. A diferència del que va passar a la dècada dels 80, avui en dia el cooperativisme ja no juga un paper merament ‘defensiu’ com a resposta als Expedients de Regulació d’Ocupació o per evitar processos de descapitalització empresarial. Avui en dia, les noves cooperatives de treball estan formades majoritàriament per equips de professionals dinàmics, amb un alt nivell de formació i que es mouen en sectors tecnològicament força complexos com pot ser l’energètic o la societat de la informació.

2. Equips professionals que veuen en els principis cooperatius la millor fórmula per a canalitzar la seva passió per la feina ben feta i generar els marcs de confiança necessaris per a implicar-se en un projecte professional en la mesura que se’l senten propi. Té tot el sentit del món, tal i com planteja la Federació, que el cooperativisme sigui una fórmula més d’emprenedoria col·lectiva, ja que seria una manera intel·ligent de superar molts clixés que no ajuden a la plena normalització ni difusió d’aquesta fórmula jurídica.

3. El cooperativisme és una de les vies més directes per democratitzar les relacions laborals al món de l’empresa. No és la única, és cert. Però si que representa tota una declaració d’intencions a l’hora d’assumir un compromís de plena corresponsabilitat en els drets i els deures en qualsevol empresa. Que no oblidem que no és altra cosa que, segons la definició normativa i independentment de les connotacions associades, ‘un propòsit’. En certa manera, el cooperativisme i els seus valors són una manera de portar el ‘think globally, act locally en el món de les relacions laborals com ho va fer l’ecologisme fa uns anys. La democràcia participativa pot ser més lenta a curt termini, però genera consensos i compromisos més sòlids. I en un temps d’incertesa, aquests haurien de ser valors a l’alça.

4. És precisament per aquest motiu que es fa estrany que després de vendre amb grans escarafalls la simplificació que aportaven les ‘lleis òmnibus’ de simplificació administrativa encara sigui tant laboriós crear una cooperativa a casa nostra. No només pel temps d’espera sinó per la complexitat de l’actual marc legislatiu. El cooperativisme hauria de ser una fórmula empresarial més en el ventall d’opcions que es planteja qualsevol equip humà de 2 o més persones. Sense connotacions de tall paternalista ni tampoc amb tràmits més complexes que els necessaris per crear un empresa. Cal que aprovem amb urgència una nova Llei de Cooperatives que ho faci possible. Ves a saber quan dura aquesta legislatura i no podem esperar a  impulsar aquells projectes que acaben configurant com volem que sigui el país.