El passat dijous 12 de juliol el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas va publicar els resultats de la liquidació de l’actual model de finançament autonòmic de règim comú pel 2010, el seu segon any d’aplicació. Si els resultats de la liquidació del primer any d’aplicació (2009) no foren pas gaire espectaculars, els del 2010 encara semblen ser pitjors. Tal i com titulava en aquella blocada, la liquidació de l’any 2009 el model de finançament presentava unes millores en termes de finançament insuficient. Però no deixaven de ser unes millores: era una de les primeres vegades que a Catalunya se superava la mitjana de finançament per càpita entre les CCAA de règim comú. En concret, Catalunya se situava en un finançament per càpita – considerant la població sense ajustar –  de 102,3 (mitjana CCAA règim comú = 100). Malgrat tot, tal i com van constatar les últimes balances fiscals calculades pel Departament d’Economia i Coneixement, l’any 2009 el dèficit fiscal s’havia mantingut a nivells similars el que havia estat la mitjana dels últims anys.
La liquidació del 2010 no deixa ni aquest mínim marge per l’optimisme. El finançament per càpita de Catalunya al 2010 torna a estar per sota la mitjana de les CCAA de règim comú (98,9 sobre una mitjana de 100) tot i ser una de les CCAA que més aporta en termes de recaptació per càpita. És a dir, es perpetua  una absoluta irracionalitat fruit d’un model subjecte a la discrecionalitat de l’Estat: suportem una pressió fiscal major i rebem un finançament per càpita per sota de la mitjana. A la taula podem veure quina és la posició del finançament per càpita de les diverses CCAA de règim comú en relació a una mitjana de 100 a l’any 2010 (càlculs elaborats pel catedràtic de la UB Jordi Pons a partir de les dades de liquidació del model facilitades pel Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas):
Catalunya
98,9%
Galícia
111,6%
Andalusia
94,5%
Astúries
112,9%
Cantabria
122,8%
La Rioja
117,6%
Murcia
93,1%
Valencia
93,5%
Aragó
113,4%
Castella-La Manxa
104,4%
Canaries
88,6%
Extremadura
119,4%
Balears
99,8%
Madrid
94,4%
Castella i Lleo
117,1%
Mitjana CCAA Règim comú
100,0%

En una època en la que estem immersos en la negociació catalana per a una nova proposta de pacte fiscal, quina lliçó n’hauríem de treure? Doncs que qualsevol model de finançament en el qual no tinguem el control sobre la recaptació, la gestió, la inspecció i la liquidació de tots els impostos que generem comporta estar subjectes a resultats de finançament totalment imprevisibles i que són invariablement discriminatoris per Catalunya i pel conjunt de territoris dels Països Catalans. Si després d’analitzar aquestes dades encara pensem que a través d’un model de finançament de règim comú podem solucionar el nostre problema d’espoli fiscal o bé som enormement ignorants o enormement cínics. I si voleu que us digui la veritat, no sé quina de les dues coses és pitjor…