Castellanos A (2017). La geoinformació a Catalunya. Reptes i oportunitats [PPT]. 9 de març del 2017.