Casado D, Castellanos (2003). La comptabilitat satèl·lit dels serveis socials. Gener 2003. Institut d’Estadística de Catalunya.