Avui finalment m’he decidit per anar a la presentació de l’informe econòmic d’ESADE 2008 a la seu de Foment de Treball. El primer que m’ha sorprès és veure cJustificació completaom en una sala d’unes 200 persones no hi cabia gairebé ningú. Estem parlant d’una presentació de previsions macroeconòmiques un dimarts al vespre! Certament és un símptoma que la crisi econòmica no només preocupa cada vegada a més persones, sinó que probablement encara no s’han ofert respostes o previsions que generin la confiança suficient per tenir una mínima certesa del fenomen al qual ens enfrontem.

Les previsions dels professors Ballabriga i Mena per a l’economia espanyola durant el 2009 són encara més negatives que les que va oferir just el dia abans la Comissió Europea: una contracció del PIB superior al 3% generada, entre d’altres factors per una caiguda de la inversió del 16% i una davallada notable de les exportacions. Potser el més preocupant no siguin aquestes dades sinó els escenaris de recuperació. En contra de les previsions que apunten que durant el 2010 començarem a sortir de la crisi, l’estudi apunta a una evolució en forma de ‘L’: és a dir, una caiguda molt sobtada i una remuntada gairebé inexistent durant els primers anys. El major pes del sector immobiliari i les polítiques de seguidisme i dispersives del Govern ZP – com la famosa mesura dels 400 euros – semblen marcar la previsible evolució diferencial de l’Estat respecte el conjunt de la Zona Euro, on la caiguda serà més suau i la recuperació una mica més ràpida. Malauradament, en aquest cas, Catalunya no sembla presentar gaires fets diferencials respecte el conjunt de l’Estat.

El contrast d’aquest escenari de recuperació encara és més important amb el de l’economia americana. L’evolució americana casualment seguirà – segons l’informe – la forma del logo de NIKE: una caiguda forta – potser no tant com l’espanyola – i una recuperació força ràpida. La qual cosa situarà el 2010 l’economia dels EEUU i el dólar en una posició de relativa fortalesa respecte la resta, entre elles la UE que li costarà més ‘sortir del pou’. Sembla que les claus d’aquesta ràpida recuperació, segons el professor Francesc Xavier Mena, són la major capacitat d’adaptar-se al canvi i reinventar-se: major mobilitat laboral, major capacitat emprenedora i major capacitat d’aprenentatge. No en podríem extreure alguna lliçó sense que sense confondre drets socials amb immobilisme ? En un escenari en el que els mileuristes passaran a ser privilegiats – ESADE dixit – i els empresaris s’hauran d’autofinançar els seus projectes, probablement cauran alguns drets adquirits que tenen poc de socials i algunes pràctiques empresarials poc professionals.