El segon article sobre els projectes NGEU el faré sobre l’eix de transició ecològica, un eix que per ERC és també molt important, com evidenciava aquest dijous el vicepresident Pere Aragones quan va anunciar que si ell és escollit President crearà una conselleria d’Acció pel clima en el proper govern.

Eix 2: Transició ecològica
La Comissió Europea ha emfatitzat la necessitat d’una recuperació verda que posi el focus en la neutralitat climàtica i els objectius mediambientals. La reactivació de l’economia catalana ha de ser compatible amb la neutralitat climàtica. Perquè sigui així cal disposar d’infraestructures d’energia renovable i d’una estratègia ambiciosa per la mobilitat sostenible, com també és necessari desenvolupar l’economia circular i l’eficiència energètica.

Projecte 6: Racionalització de l’ús de l’aigua
El projecte està compost per 3 subprojectes principals: la modernització de regadius; la millora de la resiliència de l’abastament de l’aigua a la metròpoli de Barcelona, i la garantia d’abastiment d’aigua a partir de la dessalinització amb energies renovables.
Aquest projecte em sembla molt rellevant, ja que com tots sabem, les actuals condicions climàtiques fan que l’aigua sigui un be escàs i mal distribuït. No és casual que l’accés universal a l’aigua potable i el sanejament sigui el sisè objectiu de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides pel 2030: la reducció d’un 40 per cent de disponibilitat d’aigua potable de cara el 2030 i el constant creixement de la població a nivell mundial ens obliguen a un ús molt més eficient d’un recurs que cada vegada serà més escàs.

Projecte 7: Carbon Recovery
Aquest projecte té per objectiu esdevenir un element clau en la plataforma regional que aglutini diferents iniciatives al voltant de la sostenibilitat a Catalunya coordinant les iniciatives regionals de coneixement i d’impuls de la sostenibilitat amb el teixit empresarial i industrial, i amb tot l’ecosistema d’innovació català.
La circularitat del planeta és del 8,6%, i està tendint a la baixa, no a l’alça. Per això, és molt important aplicar projectes que apostin per una sostenibilitat econòmica coherent amb una sostenibilitat urbana i territorial i que, particularment, impliquin bona part del nostre teixit productiu.

Projecte 8: Bioeconomia circular en la valorització de les dejeccions ramaderes
Aquest projecte té per objectiu l’impuls de la bioeconomia circular en la valorització de les dejeccions ramaderes i altres subproductes agroalimentaris amb 3 actuacions principals: millorar la gestió de les dejeccions ramaderes en origen, valoritzar les dejeccions ramaderes mitjançant la producció d’energia i l’obtenció de fertilitzants i implementar una xarxa de biorefineries. Un projecte essencial per garantir la sostenibilitat i competitivitat de la ramaderia a casa nostra: actualment disposem de tecnologia local capaç de valoritzar les dejeccions i reduir les emissions de nitrats en un 80 per cent. Aprofitem els fons europeus per facilitar la seva implementació a les explotacions ramaderes?

Projecte 9: Activació de la producció bioeconòmica dels boscos
Aquest projecte té com a objectiu principal impulsar la reactivació de l’activitat forestal com a eina de gestió del territori i com a factor fonamental per a l’adaptació del medi als reptes derivats del canvi climàtic, principalment els grans incendis forestals i altres catàstrofes naturals.
Aquest projecte s’emmarca en l’Estratègia de la bioeconomia de Catalunya per al període 2021-2030, que advoca per explotar els boscos de forma sostenible i que siguin boscos segurs, minimitzant, alhora, el risc d’incendis. Probablement poca gent és conscient que gairebé 2/3 del país és superfície forestal (64,6 per cernt, més de 2 milions d’hectarees) i que bona part són boscos (41 per cent de la superfície total). Com pot ser però que tinguem un aprofitament forestal fuster menor que fa 30 anys?

Projecte 10: Battery Hub
Aquest projecte té per objectiu reforçar la cadena de valor de les bateries elèctriques a Catalunya i al Sud d’Europa. Es planteja a partir de l’impuls a la fabricació de vehicles elèctrics, com a element de tracció i motor de transformació de tota la cadena de valor del sector de l’automoció i com a pilar clau per atreure i incentivar inversions al voltant de les bateries elèctriques.
Som molts els que creiem que el desenvolupament de la mobilitat elèctrica no és sostenible sense una producció local de bateries. Necessitem una inversió en una empresa referent en aquest àmbit que pugui comptar amb la complicitat de les administracions públiques i el cofinançament de fons europeus

Projecte 11: Descarbonització de la mobilitat
Aquest projecte té per objectiu avançar en la descarbonització de la mobilitat urbana i metropolitana, fomentant el desenvolupament econòmic i la cohesió social i territorial. Aquest objectiu s’assolirà amb 3 àmbits d’actuació principals: la finalització de la xarxa de metro, l’impuls de la mobilitat tramviària i la implantació d’aparcaments d’enllaç.
Un dels models d’èxit que tenim és una xarxa de transport públic que s’ha d’acabar de completar. Compromís que ja havia assolit el govern amb l’anunci de l’acabament del tram central de la L9-L10 i L8. Des del Govern som conscients que cal treballar, també, pel transport sostenible a la resta del país, i especialment el tren tram de Tarragona.

Projecte 12: Mobilitat del futur
Aquest projecte té per objectiu integrar diferents iniciatives per al desenvolupament de solucions en l’àmbit de la mobilitat del futur i la provisió de serveis al sector per fer de Catalunya un pol de referència en l’àmbit de la mobilitat en un moment clau i de profunda transformació del sector.
És un projecte molt rellevant pel qual comptem amb actius i infraestructures al país de primer ordre que ens han de facilitar el pas a aquest model de mobilitat: El circuit de Castelloli, el circuit de Catalunya, IDADA i una empresa líder com la SEAT banda d’una important indústria auxiliar de l’automòbil. Unes bones condicions per facilitar la transformació d’una indústria que aporta el 10,2% del PIB català i dona feina a 143.000 persones.

Projecte 13: Agenda urbana: revitalització dels hàbitats urbans
Aquest projecte té per objectiu la millora de la sostenibilitat en els àmbits urbans en base a 3 actuacions principals: un pla que estructura un mecanisme de suport públic a les actuacions de rehabilitació de 25.000 habitatges a l’any, la creació d’un fons de foment pel Pla de regeneració urbana verda i la recuperació del patrimoni cultural d’interès turístic per a la reactivació econòmica territorial i local.
Les principals conseqüències directes de la pobresa energètica o de la degradació d’espais urbans són sobre la salut de les persones que les pateixen i impacten directament a la igualtat d’oportunitats del nostre país. La remodelació dels espais urbans i la garantia d’habitats dignes i sostenibles esdevindran pilars per la millora de la qualitat de vida de moltes catalanes i catalans i condicions cada vegada més importants per a garantir la plena inclusió social.

Projecte 14: Impuls del medi natural i les àrees rurals

Aquest projecte té per objectiu protegir el medi natural i la biodiversitat, fent-los compatibles amb el desenvolupament econòmic sostenible i la creació d’oportunitats al territori, a partir del patrimoni natural i cultural. Consta de 4 àmbits d’actuació: gestió de la Xarxa Natura 2000, pla de mesures per frenar la regressió i subsidència del Delta de l’Ebre, augment de la connectivitat dels àmbits rurals i àrees de població dispersa i quatre projectes per convertir el patrimoni cultural i natural, i l’oferta cultural disseminada arreu del país, en un motor d’activitat econòmica creativa i sostenible (Conca del Ter, Pirineu, Ebre i Baix Montseny)
Actualment a Catalunya existeixen 117 espais que estan declarats com Zones Especials de Conservació (ZEC) i 73 com a Zones de Protecció per a les Aus (ZEPA). És molt important que es faci compatible la protecció de les espècies i els hàbitats naturals i seminaturals amb l’activitat humana que s’hi desenvolupa.