Els pressupostos del 2014 que avui ha presentat el Conseller Mas-Colell no són uns bons pressupostos: no són els que es mereixen els nostres conciutadans. Si féssim una moció al Parlament de Catalunya amb aquest text molt probablement aconseguiríem la unanimitat al conjunt de la cambra. Malauradament l’exercici d’elaborar uns pressupostos no es limita a la formulació dels nostres bons desitjos sinó que comporta prioritzar uns recursos escassos. Dramàticament escassos en el cas de la Generalitat de Catalunya, on fa temps que plou sobre mullat: hem patit l’efecte d’una caiguda dels ingressos en unes finances públiques amb un dèficit fiscal estructural equivalent al 8 per cent del nostre PIB i agreujat per les deslleialtats centrifugadores del govern espanyol. Què s’ha presentat en aquest context?
1. Un projecte de pressupostos sense noves retallades. Per primer cop des del 2009 la despesa efectiva dels Departaments deixa de caure, i augmentarà un 0,2%. Hi ha un punt d’inflexió en les caigudes del pressupost d’ençà de la crisi. Al 2013, després de la pròrroga, la despesa efectiva dels departaments serà de 20.254,7 M. La despesa prevista pel 2014 serà de 20.295,5 M.

2. Són els pressupostos més socials possibles. Els pressupsotos presentats permeten garantir els serveis públics fonamentals vinculats a Salut, Educació i Benestar social. El pes d’aquests tres departaments sobre el total, superarà per primer cop el 70% (71,1%). Això ha estat possible gràcies a una redistribució interna dels pocs recursos que tenim disponibles, en la línia d’invertir en favor de la cohesió social i en solidaritat cap als més vulnerables. Així, es recupera molt terreny en la cobertura de la Renda mínima (s’assoleix un nivell lleugerament superior al del 2011, augment de 130 MEUR a 173 MEUR, on s’augmentaran un 33% el nombre de beneficiaris), es prioritza beques menjador (augment de 100 a 108MEUR), Suport a famílies en matèria d’habitatge (de 52 MEUR a 59 M; 7 MEUR addicionals) i un nou programa de lluita contra la pobresa infantil (dotat amb 3 MEUR). Al mateix temps, també es procura marcar un canvi de tendència en no menystenir les possibilitats d’una recuperació econòmica. Davant la manca de crèdit a projectes empresarials, s’incideix en l’atorgament de crèdit a nous projectes d’inversió vinculats a la internacionalització i l’emprenedoria (Dotació de 100 MEUR de crèdits per part de l’Institut Català de Finances).

3. S’avança cap a una fiscalitat més justa. A ningú li agrada haver de pagar més impostos: però crec que l’increment de la pressió fiscal entre els qui mantenen certa capacitat de pagament és una bona notícia si evita enfonsar més als col·lectius més vulnerables amb noves retallades. Una mesura excepcional, que hem de valorar positivament tenint en compte que ens trobem davant d’uns pressupostos de resistència. En aquest sentit s’actua en els ingressos a partir d’una fiscalitat verda que grava les nuclears (22 MEUR), l’enlairament d’avions al Prat (3,6 MEUR), els gasos contaminants (2,8 M), així com la implantació de l’eurovinyeta – camions grans que fan tot l’eix transversal (5-10 MEUR). Per últim, es recupera l’impost de successions amb un caràcter més progressiu, que restituirà els ingressos que va perdre la Generalitat el 2011 (110 MEUR addicionals), incidint en aquelles herències més elevades.
Tenint en compte les circumstàncies, podem dir que són uns mals pressupostos? De ben segur que són dolents per aquells que ja tenien preparat l’argumentari abans que es presentessin. Per a la resta són uns pressupostos que, com tot a la vida, de ben segur que són perfectibles i millorables. Però que procuren ser el menys injustos possibles davant la realitat que ens està tocant viure. Una realitat que volem – i farem tot el possible – per a que canvii molt i molt aviat.