Sóc un dels 408.000 catalans que va quedar sorprenentment impressionat pel documental de ‘Sense Ficció‘ titulat ‘Les veus d’una generació’. Considero que és sorprenent impressionar-se per l’exposició d’una realitat que ja coneixem tots: un atur juvenil superior al 50%, un futur incert i les possiblitats d’emprendre qualsevol nou projecte a casa nostra són, com a mínim, complexes. I és que la crisi planteja una fractura generacional d’un contracte social que si ja és precari pel conjunt de la població és des de fa temps una ficció per la majoria de joves del nostre país. Ho reflecteix molt bé el periodista Toni Cruanyes en un article recent anomenat ‘Joves a la cuneta’. Hem consolidat un estat del benestar i un mercat laboral dual on els joves, en termes generals, s’enduen la pitjor part: dificultats per incorporar-se al mercat laboral, llocs de treball (si se’n troben) pels quals molts estan sobrequalificats, amb taxes de temporalitat per sobre la mitjana on el contracte indefinit esdevé gairebé una utopia i, conseqüentment, unes prestacions de la Seguretat Social de segona categoria en correspondència a uns nivells de cotització ridículs o gairebé inexistents. Això si, encara que amb una menor però no menyspreable quota, a diferència d’altres estats de la UE es cotitza des del primer dia si vols ser ‘un jove emprenedor’.
Crear un nou país és una oportunitat per replantejar-nos moltes coses. Un nou estat no farà desaparèixer  per art de màgia una altíssima taxa d’atur juvenil ni generarà llocs de treball del no res. Però si que obre la possibilitat, per exemple, a una reforma integral del nostre mercat laboral, per exemple, que erradiqui de forma progressiva la dualitat del nostre mercat laboral, més meritorcràtic i menys gerentocràtic, on l’experiència laboral no sigui un privilegi de casta sinó un factor més que ens determina la productivitat com a treballadors. O que pugui oferir una moratòria fiscal i de cotitzacions total – i no parcial i aparent com la que proposa la Ley de Apoyo a los emprendedores presentada fa pocs dies pel govern espanyol –  durant els primers mesos en que s’inicia una nova activitat empresarial. En definitva, que sigui un nou país capaç d’oferir oportunitats on avui hi domina la precarietat. Un nou projecte de país té l’obligació d’il·lusionar i d’oferir oportunitats a tots els seus ciutadans, però especialment als seus joves, que són els qui s’han de construir el seu propi futur. El camí cap a la llibertat és una llum d’esperança a una fractura generacional creixent i ja més que evident. I és que crec que, en definitiva, la independència serà generacional o no serà