Castellanos A (2010). Deu raons per superar la crisi amb independència. Revista EINES núm 13. Novembre de 2010.