De vegades és necessari que alguna cosa canvi per a que tot continui igual‘. Aquesta expressió del Príncep de Lampedusa és la que potser va fer més fortuna del Gatopardo. I la que em ve al cap al llegir la notícia de l’aprovació del nou consell rector de l’Aeroport del Prat. Per ser justos, cal matisar que tot no continua igual. El fet que l’Aeroport del Prat disposi d’una gestió descentralitzada és positiu, així com també ho és que el consell rector compti amb una majoria de representants catalans (5 de 9). Ara bé, cal preguntar-nos quina és aquesta majoria i quina efectivitat tindrà.

Respecte a la primera pregunta cal tenir en compte que dels 5 membres del consell rector 2 seran nomenats per la Generalitat, 1 per l’Ajuntament de Barcelona, 1 pels ajuntaments de l’Àrea Metropolitana i un més que tindrà caràcter tècnic nomenat per aquestes institucions. Hem de pensar que tots els representants catalans actuaran en clau catalana i vetllant pels interessos del país, però no deixa de ser una incògnita fins a quin punt el PP farà ús de la seva major capacitat d’incidència en l’àmbit metropolità o exercirà un major poder d’influència des del Govern de l’Estat per condicionar l’elecció del representant de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

El que no s’acaba d’entendre és quin poder real té aquesta ‘majoria catalana’. Les decisions es prendran per una majoria de 2/3 parts del consell rector i algunes decisions podran exigir l’acord per 3/4 parts. Amb la qual cosa, assumint una infranquejable unitat d’acció per part dels representants catalans, serà impossible prendre cap decisió sense el consens dels representants d’AENA (4 de 9). Per altra banda, la societat que governa aquest consell rector (de la mateixa manera que passa en el cas de l’Aeroport de Barajas) estarà participada el 100% per AENA Aeropuertos. No és precipitat pensar, doncs, que es tracta d’una ‘majoria catalana’ més estètica que efectiva.

Ens podem trobar amb la paradoxa que el canvi més important d’aquests nous organismes i consells rectors és que el centralisme aeroportuari d’AENA passi a ser legitimat pels representants de les institucions catalanes a través d’aquest consell rector. Tant de bo els representants catalans aconseguissin derogar o eludir els gairebé 30 convenis de l’Estat Espanyol amb altres països que obliguen a la utilització de l’aeroport de Madrid. Però em temo que aquest tipus de canvis són un pèl més difícils en la mesura que superen l’àmbit de l’estètica.