Us deixo l’enllaç sobre el debat al qual vaig participar conjuntament amb els conesellers Castells i Mas-Colell organitzat per Amics del País

Va ser un debat molt interessant on la tesi que vaig exposar que cap reforma del sistema de règim comú ha estat de capaç de solucionar els problemes estructurals de finançament de la Generalitat, ni ho serà capaç de fer-ho (com a mínim a curt i mig termini). Malgrat el sistema de finançament ha canviat molt en els últims 30 anys (en volum de recursos i fonts de finançament) no han estat suficients per corregir el nostre dèficit fiscal (7-9% PIB) o rebre un finançament pc sovint per sota la mitjana. Per què?

  • Una INSUFICIENT RESPONSABILITAT FISCAL (I): les CCAA de règim comú han assolit més del 35% de la responsabilitat de la despesa no financera (nf) però en canvi només controlen el 16% dels seus ingressos no financers
  • Un DESEQUILIBRI FISCAL HORITZONTAL injustificable (II): la manca d’un sistema transparent i clar d’anivellament fa que hi hagi un anivellament excessiu i molt poc justificable. Catalunya té una capacitat fiscal de 120 i sovint estem per sota 100! (100 = mitjana règim comú)
  • Un DESEQUILIBRI FISCAL VERTICAL creixent (III): via modificacions normatives d’ingressos estatals el pes dels ingressos per l’Adm Central creix respecte el que reben les CCAA (+ 8 punts entre 2010 i 2017)

Aquests problemes difícilment s’arreglaran en el marc del règim comú: la redistribució horitzontal està molt limitada (mai cap CA ha sortit perdent respecte model anterior!) i els recursos addicionals que pot posar l’Estat al model són massa limitats en l’actual context.

La única alternativa viable és disposar de plena sobirania fiscal: plena capacitat de gestió i recaptació, plena capacitat normativa. Molts fa anys que pensem que la millor manera d’aconseguir-ho és disposar de les eines d’un Estat. Mentre no en disposem, cal canviar el paradigma actual de règim comú i avançar cap a aquesta sobirania fiscal plena. En aquest sentit, el desplegament i reforç de l’Agència Tributària de Catalunya ha estat (passada legislatura) i continua essent prioritari