L’actual situació de crisi porta a replantejar-nos no només el nostre model de creixement econòmic, sinó que pot comportar el replantejament vital i professional de moltes persones. No vull entrar en el tòpic suat del significat de la paraula ‘crisi’ en xinès – per a qui, sorprenentment, encara no ho hagi sentit mai vol dir ‘perill’ però ‘oportunitat’ a la vegada – però el cert és que són situacions que ens impulsen al canvi. Per tant, la situació de crisi posa en evidència la nostra capacitat – com a societat i com a individus – a adaptar-nos als canvis o nous entorns.

Crec fermament que la nostra capacitat d’adaptació al canvi és manifestament millorable. No només ho crec si no que ho evidencien enquestes com les que veieu aquí: la propensió a la mobilitat laboral a l’estranger, per exemple, és sensiblement més baixa a l’Estat Espanyol que a altres estats de la UE. Només ens supera França en immobilisme geogràfic laboral. Tinc els meus dubtes que a Catalunya, on sempre presumim d’un perfil estadístic més europeu, les dades mostressin una major propensió a la mobilitat. Encara queda molta gent de la nostra generació – nascuts entre els anys 70 i 80 – que tot i haver cursat erasmus o haver fet cursos a l’estranger es mostren refractaris a canviar de lloc de feina o de ciutat de residència i, fins i tot, aspiren a tenir la mateixa feina durant tota la vida. El que és pitjor: es confon demagògicament i de forma miop l’immobilisme laboral amb la qualitat de l’ocupació. Els més optimistes afirmen, com així ho mostren moltes enquestes i l’experiència de gairebé tothom qui ha viatjat una mica, que part d’aquest immobilisme es deu a que ‘aquí es viu molt bé…‘.

Malgrat tot, el panorama no és particularment esperançador davant d’un món en el que cada vegada serà més important adaptar-se als canvis ja que aquests seran probablement cada vegada més intensos i freqüents. Certes actituds vitals afegeixen més llenya al foc: la propensió indiscriminada i inercial al ‘matrimoni amb fills’ (o ‘parella de fet amb hipoteca conjunta’ pels progressistes) que molts joves entenen encara com a única opció de vida vàlida; o la cultura arraigada a la propietat i/o a ‘deixar una bona herència als fills’ configuren una actitud social immobilista certament preocupant. La crisi actual ens demostra que potser hagués valgut la pena invertir una major proporció dels nostres estalvis en formació i menor en totxo.

És normal que en nacions sense Estat com Catalunya aquest discurs típicament liberal i desarrelat no es vegi amb tants bons ulls ja que la cultura de la mobilitat comporta certs efectes secundaris d’especial transcendència per la nostra política lingüística, cultural, etc. Però, desenganyem-nos, si plantegem la nostra identitat amb mentalitat defensiva i/o localista estem perduts.