Us deixo les delcaracions que vaig fer per La Vanguardia per valorar com els mecanismes de redistribució que utilitza el sistema de finançament espanyol fomenten un repartiment arbitrari dels recursos entre territoris segons les dades de liquidació del 2018 del Ministeri d’Hisenda