En aquesta entrevista que em van fer des de Crónica Global repassem les virtuts de les polítiques de clústers, les prioritats de la nova llei del turisme, el nou pacte nacional per la indústria, etc.