La meva resposta és rotundament SÍ. I em refereixo a les respostes polítiques no a les policials. Centrar el debat públic en el segon tipus de respostes em sembla interessat i poc productiu. Es pot debatre fins a quin punt és un moviment representatiu i proporcionat a l’atenció mediàtica generada, ens podem incomodar amb el seu aparent hispano-centrisme, es pot qüestionar la seva legitimitat i, sobretot, algun dels mètodes utilitzats per a que s’escoltés el seu missatge.

El que penso que no es pot qüestionar és que són el símptoma inequívoc de dues noves realitats. En primer lloc, del malestar social generalitzat fruit de la injustícia social que ha comportat la gènesi i les conseqüències de l’actual crisi econòmica. En segon lloc, del sentiment creixent i latent de no sentir-se representats a les diverses institucions polítiques i democràtiques. Com ens deia ahir en Joan Subirats, tenim un marc de ‘nova economia, nova societat i vella política’. Crec que qualsevol força o moviment polític que estigui compromès amb un canvi radical del marc polític social i/o nacional cal que sigui receptiu a un moviment que no només reclama canvis de política sinó canvis profunds en la manera d’entendre la política.

Potser per això els partits d’esquerra, a diferència dels partits conservadors, se senten tant incòmodes amb aquest moviment. Els qui volen que res no canvii només han de remarcar la legitimitat de la democràcia actual i imposar l’ordre en base al marc legislatiu vigent. Els qui somiem en una Catalunya lliure en la que hi hagi una igualtat d’oportunitats real per a tothom, per molt que hi hagi aspectes que ens puguin incomodar, tenim el deure de treballar per a construir una democràcia que superi amb escreix – en legitimitat moral, social i política – a l’actual.