Tarragona seguirà l’exemple de Lleida impulsant una moció per prohibir l’ús de la burca en edificis públics. El debat sobre l’ús de la burca és especialment interessant i complex ja que hi conflueixen diversos conceptes vinculats a l’exercici de la llibertat individual i col·lectiva. Fins a quin punt ha d’arribar el respecte a altres cultures i confessions? Fins a quin punt les nostres institucions poden regular pràctiques que entren dins l’esfera personal?

Aquest debat ens porta a preguntar-nos què entenem per llibertat. Segons un dels referents més destacats del republicanisme, Philip Pettit, la llibertat s’ha d’entendre com a ‘no dominació’. Per tant, pels qui ens considerem republicans amb el sentit més radical del terme, no entenem la llibertat com un mer ‘laissez faire’ o que tothom faci el que vulgui sense cap altra consideració. Entenem, doncs, que l’exercici de llibertat individual requereix d’alguna cosa més que observar com actuem com a ciutadans. Hi ha uns principis fonamentals a respectar – el que Pettit entén com a ‘good law’ al seu llibre ‘Republicanism, a theory of freedom’ -.

Més enllà de com traduïr en un ordre pràctic quins textos legals constitueixen aquest ‘good law’ si que sembla necessari que hi hagi un acceptació explícita dels drets i deures de ciutadania per part de totes les catalanes i catalans. Un marc comú que proposa la nova Llei d’Acollida i que es fa imprescindible en una societat catalana completament diferent de la de fa 20 anys. Un marc que també hem de ser conscients que haurà de fixar unes regles de joc comú en la mesura que siguem capaços d’integrar i oferir oportunitats en condicions d’igualtat. No ofereix més garanties vetllar per un marc de llibertats individuals acceptat prèviament per totes i tots els qui vivim a Catalunya?