La passada vaga general del 29 de setembre va reactivar l’aparició dels disturbis dels coneguts com ‘antisistema’ i de tota l’opinió publicada que es van generar. Sóc dels qui opina que la violència no té cap mena de justificació possible, però això no vol dir que se’n puguin analitzar quines són les seves possibles causes. I cada vegada em sembla més pobre intentar d’explicar aquest fenomen – que es repeteix força assiduament a Barcelona en diferents circumstàncies – simplement com un acte de gamberrisme col·lectiu o de manca d’educació i civisme.
És més, crec que és un acte de cinisme dedicar-se a desacreditar la minoria violenta com a pretext per negar-se a veure que alguna cosa menys anecdòtica hi ha al darrera de tanta ràbia mal canalitzada. Lluís Anton Baulenas feia un article molt interessant en aquest sentit, que era un contrapunt interessant a tot el que s’ha publicat recentment. Alguns universitaris s’han sumat, a través d’un manifest, a denunciar aquesta campanya de desprestigi que, al meu entendre, és massa fàcil. I val a dir que només una minoria dels que es consideren antisistema tenen comportaments violents.
De ben segur que una entrada en un post és clarament insuficient per analitzar aquest fenomen. Però del que estic força convençut és que en aquest malestar hi ha una clara component generacional. L’actual crisi econòmica està atacant de forma salvatge a les generacions més joves. Una taxa d’atur juvenil per sobre del 40% dóna la raó als que profetitzen que ‘aquesta és la primera generació de joves que viurà pijtor que els seus pares’. I amb un nivell d’exigència molt superior: els reportatges de (PRE)PARADOS n’ofereix bons exemples de tot l’Estat. Una societat que no és capaç de ser prometedora per molts dels seus joves té un problema seriós. I no es resol amb violència. Com a republicà, m’agradaria pensar que tenim una democràcia prou sana i madura per a que aquest malestar es pugui expressar políticament, tal com ens convida a fer Tony Judt en el seu últim llibre.