En els últims mesos la Cambra de Comerç de Barcelona ha publicat dos estudis que considero molt rellevants a l’hora de conèixer en detall quina seria la situació macroeconòmica d’una Catalunya independent. Cap estudi és capaç de preveure el futur, però aquests ens expliquen de forma objectiva i fiable quin podria ser el nostre punt de partida. Els estudis són “El sector empresarial a Catalunya i Espanya – Impacte econòmic de diferents escenaris polítics” (estudi 2) i “El sector públic a Catalunya i Espanya – Impacte econòmic de diferents escenaris polítics” (estudi 1), coordinats per en Joan Ramon Rovira, Cap del Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures de la Cambra de Barcelona. Les dues publicacions constitueixen una guia útil per a qui vulgui tenir opinions econòmicament fonamentades sobre els futur polític del país.
Recomano a tot economista que es llegeixi atentament aquests dos estudis, encara que sigui poc, molt o gens favorable a la independència de Catalunya. Penso que sempre val la pena opinar amb coneixement de causa. En aquesta entrada em limito a destacar cinc dades que apareixen en aquests dos estudis, que trobo particularment rellevants i que penso que ens poden donar confiança de cara a la construcció d’un futur nou país:
-1,1% del PIB, el saldo pressupostari no financer del sector públic a Catalunya
Aquest seria el saldo pressupostari no financer de Catalunya si consolidéssim el conjunt d’ingressos i despeses públiques l’any 2010 (taula 10 – estudi 1). Dit d’una altra manera: aquest seria el balanç pressupostari si haguéssim d’assumir tota la despesa (nòmines de treballadors i prestacions socials incloses) del sector públic estatal, de la Generalitat i dels ajuntaments i organismes municipals a casa nostra i finançar-ho amb tot el que es genera en impostos a Catalunya. Un petit desajust pressupostari perfectament assumible si el comparem amb les mateixes xifres a Dinamarca (- 2,7%), Finlàndia (- 2,8%), Alemanya (- 4,2%) o Països Baixos (- 5,0%) (taula 11 – estudi 1). Recordem que  a Espanya se situava al – 9,6% i a Espanya sense Catalunya hagués arribat al – 11,5% del PIB aquell mateix any.
8,5% del PIB, el saldo pressupostari incloent ingressos financers nets
Què passaria si en aquest càlcul del saldo hi incloéssim els ingressos provinents de l’endeutament públic? Si incorporéssim els ingressos provinents de l’endeutament propi i imputéssim la part que ens correspondria (però que no rebem!) de l’endeutament estatal el nostre saldo pujaria fins el 8,5% del PIB (taula 12 – estudi 1). És casualitat que aquesta xifra s’assembli molt al dèficit fiscal? En absolut! El saldo fiscal neutralitzat és el resultat, precisament, de distribuir proporcionalment aquests ingressos provinents del sobreendeutament estatal. Si assumim les càrregues fiscals d’aquest sobreendeutament sembla lògic que també esperem que ens reverteixin proporcionalment els ingressos no? Aquesta és precisament la discussió que varen tenir fa uns mesos Xavier Sala-i-Martin i Josep Borrell.
-3,1% del PIB, el dèficit fiscal català amb un règim de concert econòmic solidari
L’estudi també inclou un càlcul propi de les balances fiscals a partir de les liquidacions de l’IGAE de l’any 2010, amb resultats molt similars als càlculs realitzats fins el moment. Però el més interessant és el càlcul del saldo fiscal amb l’Estat amb diferents esquemes de finançament (taula 17 – estudi 1). Si les CCAA recaptessin en funció del seu PIB, la despesa de l’estat es repartís amb criteris poblacionals (redistribució solidària?) i la dels governs autonòmics i locals en funció del seu pes en PIB (concert econòmic?) el saldo fiscal de Catalunya seria del – 3,1% del PIB (respecte el – 9% estimat pel mateix any 2010). Val la pena destacar que en un esquema fiscal d’aquest tipus, CCAA com Extremadura mantindrien un saldo fiscal favorable (8,2% PIB) tot i que molt inferior a l’status quo (17,9% PIB). Raó per la qual són els primers defensors que res no es mogui en aquest àmbit.  Els resultats presentats en aquesta taula també ens permeten constatar que bona part del dèficit fiscal no ve via sistema de finançament sinó a través de la discriminació en la distribució de la despesa de l’Estat (en molts casos per sota el que correspondria a una assignació poblacional).
10,7% del PIB, el superàvit comercial que podria tenir la Catalunya independent
L’estudi també analitza l’impacte de la independència sobre les relacions comercials (estudi 2 -taula 37), actualitzant l’estudi de Cuadras i Guinjoan. I en concret ho fa suposant diversos escenaris de possible reducció de les vendes a la resta d’Espanya (ja sigui per un efecte d’un possible boicot o per un efecte frontera). Si aquest efecte el 2013 hagués estat inexistent Catalunya tindria un saldo comercial favorable superior al 10% (10,7% del PIB). Si hi hagués una caiguda conjuntural de les vendes dels productes catalans a Espanya (no substituible per vendes a altres mercats), aquesta seria en el pitjor dels casos del 20%. Si això passés encara mantindríem un superàvit comercial del 8,4% del PIB tot i que suposaria una caiguda del PIB del 2,3%. Un escenari que, essent el pitjor dels possibles, tampoc interessaria racionalment a Espanya (sense Catalunya), que veuria com el seu PIB se’n ressentiria amb una caiguda del 0,6%.
26,9% del PIB, la taxa d’estalvi de la Catalunya independent
El 2013 a Catalunya la taxa d’estalvi se situava en el 26,9% del PIB, mentre que la taxa d’inversió se situava 16,2% (estudi 2 – taula 45). L’economia catalana, com a mínim des dels inicis d’aquest segle, ha estat una exportadora neta de recursos. Però ho ha estat a la força! És a dir, ha generat un estalvi forçat en forma de “drenatge fiscal” cap a Espanya que no s’ha pogut traduir en inversió productiva (un factor crític a l’hora de plantejar qualsevol política seriosa de recuperació econòmica). Tal i com afirma l’estudi “Si Catalunya hagués estat una economia independent amb les mateixes taxes d’estalvi i d’inversió que les registrades durant els anys de referència, hauria acumulat una posició d’inversió internacional neta positiva i creixent“. Us imagineu la nova generació de multinacionals catalanes de les quals hagués disposat aquest nou país? Jo vull que deixem aviat d’imaginar-nos-ho…